แท้งค์เปล่า SMOK RPM2 Empty Pod Cartridge [แท้]

แท้งค์เปล่า SMOK RPM2 Empty Pod Cartridge แท็งค์สำรองสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า Smok ใช้ได้กับรุ่น RPM 2 สำหรับหัวแท็งค์น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า จะสามารถจุได้ถึง 7 ml รุ่นนี้ให้เลือกใช้กับคอยล์ 2 แบบ RPM 2 for RPM 2 Coil = แท๊งค์ RPM 2 สำหรับคอยล์ RPM 2 RPM 2 for RPM Coil = แท๊งค์ RPM 2 สำหรับคอยล์ RPM

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

LINE LOGO SVG