แท้งค์เปล่า RPM40 Empty Pod Cartridge [แท้]

แท้งค์เปล่า RPM40 Empty Pod Cartridge ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับชุดเริ่มต้น RPM40 Mod Pod มีสองตัวเลือกตัวเลือกแรกคือ RPM 40 Pod ที่มีความจุ 4.3ml เพื่อใช้กับ RPM40 Coils ((ราคาสินค้าต่อ 1 ชิ้นแท็งค์ไม่มีคอยล์))

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

LINE LOGO SVG