แท้งค์เปล่า Smok IPX 80 Empty Pod Cartridge [แท้]

แท้งค์เปล่า Smok IPX 80 Empty Pod Cartridge ใช้กับ Smok Ipx 80w ใส่กับคอยล์ซี่รี่ Rpm & Rpm 2 เท่านั้น (ตัวเก่า) จุน้ำยา 5.5ml.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

LINE LOGO SVG